Zajistíme projektové dokumenty

Zajistíme projektové dokumenty

Jsme schopní vypracovat potřebné podklady ke stavbě – od základního modelového nákresu po projektovou dokumentaci včetně všech statických výpočtů dle platných norem a dalších nutných dokumentů, na základě kterých můžete požádat o stavební povolení.